Důležitá upozornění

Jste nemocní

Pokud se necítíte dobře, jste nachlazení, máte horečku, nebo opar. Prosíme, co nejdříve se přeobjednejte.

Přeložení termínu

Pokud se nemůžete dostavit na sjednaný termín, prosíme, co nejdříve nás kontaktujte. Můžeme tak ošetřit jiného klienta a předcházíme tak společně dlouhým objednávacím lhůtám.

Nedostavíte se bez omluvy

Stát se může cokoli, máme pochopení. Kontaktujte nás co nejdříve. Pokud se však bude situace opakovat, budeme nuceni vyžadovat zálohu na ošetření.

Rizikoví pacienti

Pouze po poradě a indikaci praktického lékaře či kardiologa ošetříme klienty užívající léky na ředění krve, s rizikem infekční endokarditidy, s kardiostimulátorem či osoby se závažným onemocněním.


Žádanka na ošetření

Prosím, vyžádejte si doporučení od svého stomatologa. Dle platné legislativy pracujeme na indikaci zubního lékaře. Spolupráce je důležitá pro individuální přístup a co nejvhodněji nastavenou péči.

(neplatí pro klienty MDDr. Kopecké)

Noste Vaše pomůcky

Na každou návštěvu si prosím vezměte s sebou Vaše dentální pomůcky. Tzn. kartáčky a pokud používáte, tak i mezizubní pomůcky.